header banner
Default

De verhouding tussen miljonairs in Nederland en vermogenden met Bitcoin is een opvallende trend


Het aantal bitcoin (BTC) miljonairs staat op het moment logischerwijs een stuk lager dan tijdens de piek van de vorige bullmarkt. In Nederland is in het algemeen het aantal mensen met ten minste 1 miljoen euro echter gewoon toegenomen ten opzichte van 2021. Credit Suisse heeft de cijfers op een rijtje gezet en laat tevens een voorspelling los voor het aantal Nederlandse miljonairs in 2027.

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Hoeveel miljonairs telt Nederland?

VIDEO: Massaal nieuwe miljonairs door crypto: 'To the moon!'
Omroep PowNed

Credit Suisse publiceert ieder jaar een zogenoemd ‘Global Wealth Report’ wat een diepgaande analyse biedt van wereldwijde financiële rijkdom, activa en vermogensverdeling. Nederland kwam uiteraard ook aan bod en er kunnen wat interessante datapunten uit het rapport worden gehaald.

Enkele weken geleden kon je op Crypto Insiders lezen dat Nederland officieel in een economische recessie zit. De Nederlandse economie is namelijk al twee kwartalen op rij aan het krimpen. Desondanks blijft het aantal miljonairs in ons kikkerlandje gewoon toenemen.

Credit Suisse schrijft dat ons land momenteel 1.175.000 mensen telt die zichzelf miljonair mogen noemen. Het totaal is met 26.000 gestegen ten opzichte van 2021.

Voor 2027 wordt bovendien een aantal van 1.370.000 miljonairs verwacht. Dit zou betekenen dat het totaal met 195.000, ofwel 16,6 procent, toe zal nemen.

Advertisement

Aantal BTC miljonairs wereldwijd

VIDEO: Cryptocurrency miljonair Livaneli werd met 100 euro miljonair | Nieuw Geld
VICE Nederland

Het aantal vermogenden in ons land blijft dus gewoon stijgen ondanks de macro-economische moeilijkheden. Naast de huidige recessie maakt de hoge inflatie het namelijk ook niet makkelijk voor de Nederlandse consument.

De bitcoin koers heeft hard moeten lijden onder het krappe monetaire beleid van de centrale banken. Als gevolg heeft het aantal BTC-miljonairs een flinke dreun gekregen. In 2022 daalde het aantal bitcoin-miljonairs met maar liefst 80 procent. In november 2021 waren er 112.898 wallets met ten minste 1 miljoen dollar aan BTC, maar in november vorig jaar was dit gedaald tot 23.245.

Momenteel geeft BitInfoCharts aan dat er 70.358 adressen zijn met minimaal 1 miljoen dollar aan bitcoin. Eerder vandaag kon je tevens  lezen dat Henley & Partners, een in London gevestigd adviesbureau en dienstverlener op het gebied van vermogens- en investeringsmigratie, het aantal bitcoin-miljonairs op 40.500 schat. Wanneer er in de bredere zin wordt gekeken naar crypto-miljonairs, zou het aantal volgens hen op 88.200 liggen.

Post Views: 62

Sources


Article information

Author: Evan Aguilar

Last Updated: 1702638842

Views: 735

Rating: 3.9 / 5 (87 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Evan Aguilar

Birthday: 1938-08-22

Address: 256 Merritt Expressway Apt. 918, West Jessicaville, AR 25420

Phone: +4802480428445451

Job: Marketing Manager

Hobby: Rock Climbing, Sculpting, Running, Woodworking, Graphic Design, Badminton, Magic Tricks

Introduction: My name is Evan Aguilar, I am a honest, vibrant, talented, spirited, skilled, irreplaceable, venturesome person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.