header banner
Default

Elon Musk mottok et raskt svar fra Røkke-leiren etter en konflikt: Dette er de to milliardærene som nå er uenige om | DN


Table of Contents

  Teknologi

  Musk har snudd totalt om bitcoin og klimagassutslipp. – Ingenting er endret for Aker, svarer Røkke-leiren.

  Elon Musk (f.v.) og Kjell Inge Røkke er milliardærkollegaer og bitcoin-investorer, men nå har en av dem mistet troen på teknologien som grønt lokomotiv.
  Elon Musk (f.v.) og Kjell Inge Røkke er milliardærkollegaer og bitcoin-investorer, men nå har en av dem mistet troen på teknologien som grønt lokomotiv.Foto: Patrick T. Fallon/Bloomberg og Skjalg Bøhmer Vold

  Sources


  Article information

  Author: John Gallagher

  Last Updated: 1704417362

  Views: 889

  Rating: 3.6 / 5 (40 voted)

  Reviews: 87% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: John Gallagher

  Birthday: 1995-08-06

  Address: 8867 Donald River, Harringtonfurt, SD 90350

  Phone: +4710722009344105

  Job: Chemist

  Hobby: Soccer, Chess, Baking, Painting, Sailing, Wildlife Photography, Sculpting

  Introduction: My name is John Gallagher, I am a variegated, treasured, ingenious, persistent, talented, daring, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.