header banner
Default

Gelre Ziekenhuizen heeft een miljoenentekort, maar dat moet snel worden opgelost, zegt de nieuwe baas


Table of Contents

  27 januari 2023, 21:29 2 minuten leestijd

  Pier Eringa in De Week van Gelderland.

  Pier Eringa in De Week van Gelderland. © Omroep Gelderland

  APELDOORN - De Gelre Ziekenhuizen hebben nu nog een tekort van 20 miljoen euro, maar binnen twee jaar zijn alle problemen opgelost. Dat belooft Pier Eringa vrijdagavond op TV Gelderland. Hij is sinds kort voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis met 3600 werknemers.

  Het Gelderse ziekenhuis heeft twee vestigingen: eentje in Apeldoorn en één in Zutphen. Eringa wil de problemen onder meer oplossen door nauwer samen te gaan werken met het Deventer ziekenhuis. Ook wil hij beter met andere zorginstellingen samenwerken, zoals de huisartsen. Op die manier komen er minder mensen naar het ziekenhuis en dat bespaart weer geld.

  De inwoner van Hoog-Soeren bekleedde eerder een flink aantal andere topfuncties bij bedrijven als de NS en ProRail. Bij de Gelre Ziekenhuizen liggen ook grote opgaven. Naast de financiële tekorten zijn er problemen met het personeel. Zo werd de afdeling verloskunde gesloten vanwege interne problemen. "De verhoudingen tussen staf en directie moeten ook worden verbeterd."

  Hoe lastiger, hoe leuker ik het vind

  Er ligt dus nog een flink aantal uitdagingen op hem te wachten. Toch ziet Eringa niet op tegen zijn nieuwe klus in Gelderland. "Hoe lastiger, hoe leuker ik het vind. Ik moet er niet aan denken dat ik ergens kom waar alles gladjes verloopt. Mijn kinderen zeggen altijd: papa vindt het leuk om problemen aan te vallen. En dat klopt."

  In het programma De Week van Gelderland uitte Eringa ook kritiek op de naam van zijn nieuwe werkgever. "Waarom is dat meervoud, Gelre Ziekenhuizen. Je wilt dat het één ziekenhuis wordt, dus we moeten de naam veranderen. Daarover ga ik maar eens in gesprek met de afdeling communicatie."

  Deze zomer wil de nieuwe topman duidelijk hebben wat de plannen worden voor de afzonderlijke ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen. "Het personeel moet weer trots zijn op het ziekenhuis. Het moet weer leuk zijn daar te werken. Over twee jaar is alles weer spic en span."

  Pier Eringa volgt Rolf de Folter op die sinds juni interim voorzitter van het ziekenhuis was.

  Sources


  Article information

  Author: Tiffany Hall

  Last Updated: 1704102242

  Views: 727

  Rating: 4.2 / 5 (45 voted)

  Reviews: 83% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Tiffany Hall

  Birthday: 1948-06-02

  Address: USCGC Meyer, FPO AE 94698

  Phone: +3767670815058502

  Job: Tour Guide

  Hobby: Running, Skiing, Graphic Design, Camping, Metalworking, Bowling, Telescope Building

  Introduction: My name is Tiffany Hall, I am a talented, accomplished, important, rare, vibrant, bold, unreserved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.