header banner
Default

Snapchat-dealers: hoe studenten e-sigaretten via sociale media kopen en verkopen


Table of Contents

  Jonge Chinese vapeproducenten, TikTok-influencers die voor een paar tientjes reclame maken en minderjarige ‘Snapchat-dealers’: de promotie en verkoop van e-sigaretten vindt al lang niet meer alleen in tabakswinkels en vapeshops plaats. De overheid en de platforms hebben geen enkele grip op de illegale handel die zich via de smartphone afspeelt.


  Dit verhaal is ook te beluisteren.

  ‘Welke smaken verkoop je?’ ‘Energy drink, mango ice, cola ice. De rest is op,’ zegt de dealer via Snapchat. ‘Half zes op het station is goed.’

  Het is druk op Rotterdam Centraal. Een jongen van een jaar of 17 met een zwarte pet komt aangelopen. Hij draagt een zwart Adidas-vest en een grijze trainingsbroek, op zijn kin zit een beginnend baardje. De dealer haalt een wegwerpvape – goed voor 2800 hijsjes – uit zijn zak en pakt het briefje van tien euro aan. Hij geeft een boks, draait zich om en verdwijnt tussen de mensen. 

  Het recent ingevoerde smaakverbod, dat de verkoop van vapes met smaken als apple peach, blueberry ice en coconut puff in winkels verbiedt, moet de e-sigaret minder aantrekkelijk maken voor jongeren. Volgens het Trimbos-instituut zijn er steeds meer aanwijzingen dat gebruik van een e-sigaret zou kunnen leiden tot schade aan de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel. Bovendien zorgen de zoete smaakjes ervoor dat...

  Wil je dit verhaal verder lezen?

  Wil je dit verhaal verder lezen?

  Sluit je aan bij Vrij Nederland. Ons journalistieke werk krijgt pas waarde als we jou erbij betrekken. Daarom is jouw lidmaatschap niet zomaar een transactie. Je maakt ons werk ermee mogelijk, en je steunt met jouw deelname onze missie.

  Onze verhalen zijn voor jouw verdieping

  Lees artikelen vanuit verschillende invalshoeken

  Ontwikkel je eigen perspectief

  Om onze journalistiek te beschermen kun je Vrij Nederland niet incognito lezen.

  Om onze journalistiek te beschermen kun je Vrij Nederland niet incognito lezen.

  Sluit je aan bij Vrij Nederland. Ons journalistieke werk krijgt pas waarde als we jou erbij betrekken. Daarom is jouw lidmaatschap niet zomaar een transactie. Je maakt ons werk ermee mogelijk, en je steunt met jouw deelname onze missie.

  Onze verhalen zijn voor jouw verdieping

  Lees artikelen vanuit verschillende invalshoeken

  Ontwikkel je eigen perspectief

  Sources


  Article information

  Author: Michele Ramos

  Last Updated: 1703795642

  Views: 989

  Rating: 4.2 / 5 (102 voted)

  Reviews: 97% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Michele Ramos

  Birthday: 1922-03-30

  Address: 347 Reed Centers Suite 422, Port Kathryn, MS 50444

  Phone: +3633866530185174

  Job: Pilot

  Hobby: Telescope Building, Origami, Bowling, Orienteering, Playing Guitar, Video Editing, Soccer

  Introduction: My name is Michele Ramos, I am a unyielding, artistic, radiant, spirited, talented, capable, variegated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.